Kennis-maken of inschrijven

Resultaten

Wat geven wij de kinderen mee?

Ons Daltononderwijs leert de leerlingen zelfstandig te werken, samen te werken en op zoek te gaan naar hun eigen talent. Ze oefenen met de verschillende 21e-eeuwse vaardigheden, zijn digitaal vaardig en leren problemen op te lossen. Onze Daltonkernwaarden wijzen ons hierbij de weg. Wij leren de kinderen op te komen voor zichzelf en voor anderen. Daalhuizen leert kinderen handig, vaardig en vooruitdenkend te worden. Een leerling van Daalhuizen omarmt de toekomst.

 

Wat vinden de leerlingen?

Leerlingen geven school gemiddeld een 7,6 als het gaat om het beste uit de leerling halen. De

leerlingen waarderen het enorm (8,4) dat alles op school bespreekbaar is.

 

Quote IB’er

Vanuit het voortgezet onderwijs horen wij regelmatig dat onze kinderen hun werk goed plannen,

doelgericht werken en daarop reflecteren.

 

Hoe werken wij aan onze resultaten?

Wij zijn trots op ons team, wij zijn gemotiveerd en creëren een veilige, goede sfeer bij ons op

school. Dit jaar worden wij een gecertificeerde gezonde school en vanuit ons Daltonwerkplan

werken wij aan de kernwaarden reflectie en borging.

Daarnaast leggen wij de focus op nieuwe inzichten van leesonderwijs. Wij scholen ons in het

signaleren van logopedische problemen. De leerkrachten gaan dit jaar meer tijd vrij maken om

kennis met vakgenoten te delen. Goed onderwijs maak je samen.

 

De afgelopen jaar hebben onze groep 8-leerlingen de volgende schooladviezen gekregen:

 

 

Inline image

 

 

Centrale Eindtoets

Aan het eind van de basisschool worden de leerlingen getoetst met de verplichte landelijke eindtoets. Deze toets geeft een beeld van de resultaten van de leerling voor de basisvakken en hoe het kind scoort op de landelijke referentieniveaus. Referentieniveaus geven het fundamentele niveau aan waaraan een basisschoolleerling moet voldoen en streefniveaus voor leerlingen die meer aan kunnen. 
 

 

Inline imageInline image

Inline image

 

 

 

 

Tip: Kijk eens op de website scholenopdekaart.nl

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren