Kennis-maken of inschrijven

Praktische informatie

Daltonschool Daalhuizen

Onze school heeft meerdere locaties. Het hoofdgebouw staat aan de Enkweg en de dependance is op de Egmondstraat. Aan de Egmondstraat huisvesten zich twee kleutergroepen. Daarnaast gaan de groepen 7/8 één keer in de week naar het Rhedens. De leerlingen van de Egmondstraat en 't Rhedens beginnen 10 minuten eerder aan de schooldag en zij zijn ook 10 minuten eerder uit school.

 

Lestijden

  • maandag                    8.30-14.45
  • dinsdag                       8.30-14.45
  • woensdag                   8.30-12.15
  • donderdag                  8.30-14.45
  • vrijdag groep 1-4        8.30-12.00           
  •             groep 5-8        8.30-14.45


Vakanties en studiedagen
Wij hanteren de vakantiedata van regio Zuid en stemmen onze data af op onze collegascholen in Scholengroep Veluwezoom en op de middelbare scholen in onze regio.

 

Vakantierooster & studiedagen 2023-2024

Vakantierooster & studiedagen 2024-2025

 

Tussen Schoolse Opvang (TSO) en Buiten Schoolse Opvang (BSO)
Wij werken met een continurooster waarbij onze leerlingen gezamenlijk eten en drinken met de eigen leerkracht. Daarna spelen ze buiten onder begeleiding van medewerkers van de organisatie 'Brood&Spelen'. 

De Buitenschoolse opvang (voorschools en naschools) wordt verzorgd door kindcentrum 'Puck en Co'.

De TSO en de BSO vinden plaats in ons schoolgebouw aan de Enkweg.

 

Voor buitenschoolse opvang kunt u leerlingen opgeven bij kindcentrum 'Puck en Co'.
Kinderen kunnen hier terecht voor: 
- voorschoolse opvang 
- naschoolse opvang 
- peuteropvang 
- vakantieopvang 
Kijk voor praktische informatie op de website van Puck&Co   

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren