“Daalhuizen…. leren doe je met je hoofd, hart en handen!”

Daltonschool Daalhuizen laat zich inspireren door de toekomst.
Wij vinden het spannend dat onze jongste kleuters straks wellicht gaan werken in een sector die we nu nog niet kennen, die nog ontwikkeld moet worden. Uw kinderen kunnen banen gaan vervullen die nu nog niet bestaan. Hoe leuk is dat!
Het vraagt een open houding van ons als leerkrachtenteam, een voortdurende reflectie op ons leerkrachthandelen. In onze school werken wij aan de 21e-eeuwse vaardigheden gericht op de toekomst.

 

Wij geven de kinderen de ruimte om onbevangen, leergierig en zichzelf te zijn, zodat ze hun talenten en successen zullen ervaren. Zo groeit het geloof in eigen kunnen en de de zelfsturing neemt toe. Onze school wil een oefenplaats zijn voor leerlingen om te werken aan vaardigheden die ze later nodig hebben in de samenleving.

Wij onderscheiden ons door

 • Daltononderwijs
 • Talentontwikkeling
 • Notebooks vanaf groep 5
 • Grote ouderbetrokkenheid
 • Veel specialisme binnen school
 • Groot cultuuraanbod 

 

Wij onderscheiden ons door

 • Daltononderwijs
 • Talentontwikkeling
 • Notebooks vanaf groep 5
 • Grote ouderbetrokkenheid
 • Veel specialisme binnen school
 • Groot cultuuraanbod 

 

Geluiden uit onze school

Beide actiedagen een groot succes!

Wat waren onze actiedagen een succes! Hierbij verschillende foto's van afgelopen dagen. 

We verzoeken nogmaals zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school te komen. Als het echt niet anders kan verzoeken wij u goed te letten op de rij-richting. Er is veel parkeergelegenheid rondom de school, bijvoorbeeld de parkeerplaats van de Albert Heijn. Op de stoep of in bochten parkeren is niet nodig.

Ontzettend bedankt voor jullie hulp en begrip.
Op naar nog meer mooie acties voor een veilige schoolomgeving! 

Sportdag 27 april (Koningsdag)

Op 27 april organiseert Sportbedrijf Rheden samen met een aantal verenigingen een sportdag voor kinderen van 8 t/m 14 jaar.

Deze sportdag vindt plaats op de ligweide van openluchtzwembad de Hangmat in Rheden (ijsselsingel 7) van 10:00 tot 12:30.

 

Kinderen kunnen zich opgeven met maximaal 4 kinderen per team, individueel opgeven is ook mogelijk. Vanwege corona zijn ouders helaas niet welkom.

Tijdens de sportdag maken de kinderen kennis met verschillende sporten. Een leuke besteding van de ochtend tijdens koningsdag!

 

Aanmelden kan via: https://www.sportbedrijfrheden.nl/sportdag-27-april-10-00-12-30/ 

 

sport

 

 

15 aprilLees verder
Onze speerpunten voor 2021 (2)

De leerkrachten worden op ODS Daalhuizen steeds meer eigenaar van de kwaliteitszorg, waardoor ze samen de onderwijskundige ontwikkeling van de school regisseren. Het optimaal leren van de leerlingen staat daarbij centraal en specifieke kwaliteiten van leraren worden ingezet waar ze het best tot hun recht komen. De school wil daarmee een Professionele Leergemeenschap worden waar leerlingen zich ontwikkelen en de leerkrachten zich met elkaar professionaliseren.

Er is een ontwikkeling zichtbaar waarin meerdere teamleden verantwoordelijk zijn voor de coördinatie op bepaalde gebieden. Te denken valt aan: Taal, rekenen, sociaal-emotioneel, meer- en hoogbegaafdheid en Dalton. Deze ontwikkeling hangt samen met de verschuiving van curatief werken gericht op de leerling naar preventief werken, gericht op de ondersteuningsstructuur. Daalhuizen ontwikkelt zich steeds meer tot lerende organisatie doordat specifieke kwaliteiten van leerkrachten worden ingezet.

Het werken in een professionele leergemeenschap is nieuw voor de leerkrachten van ODS Daalhuizen. De eerste stappen zijn gezet, maar de school is niet van de ene op de andere dag een professionele leergemeenschap. Dit is een proces en verloopt in fases. Natuurlijk houden we u ook via deze site op de hoogte van deze ontwikkeling. 

 

Personeelsbezetting: kwaliteit en niet kwantiteit maakt het verschil - Innovatiekring Dementie - IDé

16 maartLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren