Kennis-maken of inschrijven

Goed geregeld

Wij nemen de (sociale) veiligheid op school serieus

 

Alle scholen van Scholengroep Veluwezoom hebben als doel kinderen veilig op te laten groeien. Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het Schoolveiligheidsplan.

 

Kwink 
 
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en de sfeer in de groep te bevorderen, maken wij als school sinds 2019 gebruik van de methode Kwink.  
  
De methode;  
- richt zich op het voorkomen van verstorend gedrag en pesten;  
- kent een groepsbrede, preventieve aanpak;  
- zorgt voor een sociaal veilige groep;  
- verhoogt de leeropbrengsten;  
- werkt met vijf bewezen gedragscompetenties;  
- biedt iedere les unieke filmpjes;  
- voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid;  
- is leuk!  
  
Jelle Arnold (anti pest coördinator) en Inge Phaff-Adema (vertrouwens persoon) zijn actief als Kwink-coach binnen de school. Als Kwink-coach zullen zij zich onder andere richten op het borgen van de methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling en het enthousiasmeren van de leerkrachten, leerlingen en ouders. Ook hebben zij een nauwe samenwerking met de medewerkers van Brood & Spelen (TSO). Daardoor zijn we samen verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen en kunnen we eventuele hiaten snel oppakken.   
 
Buiten de methode zijn er op school nog meer activiteiten ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling, denk aan: week tegen pesten, paarse vrijdag, week van de lentekriebels.


Signaleren en actie

De leerkrachten van onze school zijn toegerust om sociale veiligheid aan te pakken. Zij beschikken over de vaardigheden om te praten over lastige onderwerpen met leerlingen en ouders. Zij weten wat signalen zijn van sociale onveiligheid en zijn in staat om bijvoorbeeld goede anti-pestmaatregelen te nemen. Leerkrachten volgen cursussen en worden gecoacht. Er zijn verschillende mogelijkheden voor leraren om zich hierin te scholen, of verder te bekwamen.

 

Normen en waarden

Het uitdragen van onze normen en waarden is een verantwoordelijkheid van iedere leerkracht en zijn of haar voorbeeldgedrag is daarbij cruciaal. Door pedagogisch handelen verbindt een leraar de persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling van leerlingen met het cognitieve leren. Het tijdig signaleren van problemen en van grensoverschrijdend gedrag (waaronder pesten) en daarop adequaat ingrijpen, hoort bij een veilig schoolklimaat.

 

Gezonde school

ODS Daalhuizen is een gezonde school en daar zijn we erg trots op. Dit betekent dat we aandacht hebben voor gezond gedrag. Daar hoort uiteraard ook bij dat wij een rookvrije en alcoholvrije school zijn. Bij ons op school, op de speelplaats en tijdens evenementen wordt niet gerookt en geen alcohol genuttigd. Ouders, bezoek en anderen die roken en/of alcohol drinken op het schoolplein, of in het bijzijn van onze leerlingen spreken we daarop aan. Ook als we met leerlingen de schoollocatie verlaten, gelden deze afspraken. Met de leerlingen van onze school wordt aandacht geschonken aan dit thema. Naast kennis vergroten schenken we vooral aandacht aan de thema’s sociale weerbaarheid en omgaan met groepsdruk. Wij zijn samen verantwoordelijk voor het handhaven van deze afspraken en elke medewerker van ODS Daalhuizen neemt hierin zijn/haar verantwoordelijkheid.

 

Daalhuizen stelt zichzelf tot doel om leerlingen een plezierige en veilige plek te bieden. Daarom is ons schoolgebouw (hoofdgebouw en dependance) pindavrij.
De reden dat er specifiek is gekozen voor pinda en niet voor de andere allergenen, is omdat pinda (onzichtbare) sporen nalaat die ook al een ernstige reactie kunnen veroorzaken.

 

 boys samen

 

veiligheidsplan

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren