Kennis-maken of inschrijven

Oog voor ieder kind

Elk kind is en leert anders. Dit maakt ons vak zo boeiend en uitdagend. Wij brengen de onderwijsbehoeften van alle kinderen in kaart en anticiperen daarop.

 

samenwerk

In de klas
Als u de school binnenloopt dan kunt u zelf ervaren dat de kinderen met plezier en hard werken. De leerkrachten instrueren, begeleiden, observeren, toetsen om de onderwijsbehoefte van alle kinderen in kaart te brengen. Dit wordt vastgelegd in een leerlingvolgsysteem.

 

Differentiatie
Binnen school is er genoeg aanbod om kinderen extra begeleiding te geven.
Heeft uw kind extra tijd of uitleg nodig om de lesstof op te nemen dan wordt het daarin begeleid door de leerkracht. Wilt uw kind extra uitdaging dan zal het kennismaken met bijvoorbeeld de “De pittige plustoren”, pittige opdrachten waar kinderen samen aan werken. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om deel te nemen aan de zogenoemde plusgroep. 

 

Extra zorg
Als een kind extra zorg nodig heeft dan schakelt de leerkracht in overleg met de ouders onze intern begeleider in. Zij helpt (eventueel samen met het Zorgteam) ouders, kind en leerkracht bij de zoektocht naar de juiste zorg. Daarbij kunnen ook externen ingeschakeld worden.

 

> Lees meer hierover in ons schoolondersteuningsprofiel: SOPR 2022-2023 ODS Daalhuizen (1).pdf

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren