Kennis-maken of inschrijven

Een goede samenwerking en communicatie

Voor een goede begeleiding van de leerlingen vinden wij een goed contact tussen leerkrachten en ouders erg belangrijk.

 

Communicatie

Aan het begin van het schooljaar vindt er in alle groepen een introductieavond plaats. Tijdens deze avond krijgt u van de leerkracht en van uw kind(-eren) informatie over het huidige schooljaar en de specifieke zaken die spelen in het betreffende leerjaar.

 

Naast persoonlijk contact communiceren wij via de app SocialSchools. Hierin plaatsen wij digitale nieuwsbrieven en documenten. Tevens kunnen ouders hun kind hierin ziek melden, gesprekken plannen en e-mailen met leerkrachten. Bij aanmelding ontvangt u een uitnodiging om een account aan te maken.

 

Door de tevredensheidsenquĂȘtes, ouder- en leerlingpanels weten wij wat er onder ouders en leerlingen leeft en kunnen wij daar acties op ondernemen.

 

Medezeggenschap en ouderhulp
In het Nederlandse onderwijs is een medezeggenschapsraad (MR) verplicht. De MR bestaat uit personeel en ouders. Zij beslissen o.a. mee over onderwijsinhoudelijke keuzes. Daarnaast hebben we ook bij ons op school een oudervereniging. De ouderraad bestaat uit een groep ouders die op school actief zijn en helpen bij een tal aan zaken. Zo helpt de raad bij het organiseren van activiteiten zoals kerst en Sinterklaas.
Ook is er ouderhulp die vanuit de klas geregeld wordt. Extra handen bij activiteiten als schoolreisjes, schoolfeesten, groepslezen en excursies zijn altijd welkom.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren