Kennis-maken of inschrijven

Daltononderwijs past ieder kind.

Daltonschool Daalhuizen is er voor alle kinderen uit Velp en omgeving.

 

Vijf kernwaarden vormen het hart van ons Daltononderwijs: 

  • Zelfstandigheid: dag- en weektaken geven grip.
  • Verantwoordelijkheid: zelf doelen stellen maakt je medeverantwoordelijk voor je eigen leerproces.
  • Samenwerken: kinderen leren met hun maatje of in groepen.
  • Reflecteren: evalueren bevordert de ontwikkeling.
  • Effectiviteit: een goede planning is essentieel.
Maatjeswerk  

Elke groep heeft een maatjesklas. Gedurende het jaar zijn er momenten waarop de leerlingen elkaar helpen met taal, lezen, rekenen, knutselen, et cetera.

 

Maatjesklassen groep 1-2 en groep 5-6


Kinderen leren hun doelen te behalen door samen te werken met anderen en kritisch te zijn. Deze vaardigheden helpen je het leven te leiden wat je wilt. 

schoolgids

 

 

Vakantierooster en studiedagen 2023-2024

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren