Kennis-maken of inschrijven

Een kijkje in de school

Op onze school werken wij serieus en met plezier. Wij streven ernaar dat de kinderen zich veilig voelen bij ons op school, zodat ze zichzelf kunnen zijn. Op deze manier kunnen zij op zoek gaan naar hun eigen talenten en zich verder ontwikkelen tot een persoon die zonder vrees de toekomst tegemoet gaat.

 

 samen werken aan thema

 

Fijne sfeer

Wij volgen de methode 'Kwink' om gedragsregels die wij heel belangrijk vinden te duiden om de open en veilige sfeer die wij hebben in school te behouden. In ‘De Gouden Weken’ (de start van het schooljaar) speelt elke klas iedere dag een groepsspel om elkaar goed te leren kennen. Verder werken we met SEO-lessen en een pestprotocol. 

 

Onze klassen

De groepen 1-2 zijn gecombineerde groepen van twee leerjaren. Binnen één klaslokaal ziet u dus kinderen van verschillende leeftijden en ontwikkeling. De groepen 3 t/m 8 zijn enkele groepen.

 

Methodes   

De lesmethodes en digitale materialen zijn gericht op het behalen van de kerndoelen. Naast de gebruikelijke methodes vinden wij de leerlijnen voor programmeren en mediawijsheid erg belangrijk en deze zijn daarom in ons onderwijsaanbod opgenomen.

 

Cultuuraanbod

Schoolbreed wordt jaarlijks aandacht besteed aan kunst- en cultuur in drie vaste themaweken/dagen. Elke klas plant daarnaast jaarlijks 3 klassenuitjes, zoals bijvoorbeeld een museumbezoek, een gastspreker, een bezoek aan een bedrijf of aan een tentoonstelling.  

 

Leesplezier

Wij zijn heel trots op onze mediatheek in school. De kinderen gaan hier elke week naar toe om hun boeken te ruilen. Zo hebben zij elke week nieuwe boeken in hun la, dit ter bevordering van het leesplezier.

    Inline image  

"Met veel plezier staan wij in de Daalbieb, zo proberen we kinderen te motiveren om leuke en interessante boeken uit te kiezen."

 

Charlotte Ittmann en Esther Kippers, ouders van kids op Daalhuizen


Kijk mee


 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren