Kennis-maken of inschrijven

Privacy

In de scholen van Scholengroep Veluwezoom is privacy goed geregeld.

 

Op ODS Daalhuizen gaan wij zorgvuldig om met de privacy van leerlingen. Onze privacyverklaring en het privacyreglement zijn te lezen op de website van Scholengroep Veluwezoom. In het reglement is beschreven hoe wij als school omgaan met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

 

Op school worden foto’s gemaakt, bijvoorbeeld tijdens het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, de schoolreis, enz. Regelmatig komt het voor dat we foto’s naar buiten toe willen gebruiken, als we bijvoorbeeld een stukje in de krant willen plaatsen of foto’s willen gebruiken op onze website. Ook komt het voor dat er filmopnames worden gemaakt, bijvoorbeeld voor het Jeugdjournaal of TV-Gelderland, en soms worden er opnamen gemaakt voor studiedoeleinden.

Bij aanmelding en bij de start van elk schooljaar vragen wij ouders toestemming te geven voor de publicatie van beeldmateriaal van hun kind (-eren).

 

>> Lees hier meer over hoe de Privacy is geregeld binnen Scholengroep Veluwezoom.

Privacyverklaring en privacyreglement

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren